Nalazite se na stranici :: DC-BUS kontroler

DC-BUS kontroler

DC-BUS kontroler


FINEL DC BUS kontroler štiti frekfentne regulatore ( FR)od kratkih podnapona i do 50% vrednosti nominalnog napona.

Pouzdanost je ključ konstantne produktivnosti. Podnapon u napajanju FR može da izazove njihov ispad ili prelazak u off-line mod. To može da zaustavi proces i izazove oštećenja na proizvodima i opremi. Tako nastaju troškovi koji mogu biti ogromni. Sada možete zaštititiVaš FR od fluktuacije naponamreže ili niskonaponskog razvoda, FINEL DC BUS kontrolerima.

FINEL DC BUS kontroleri rešavaju i do 95% problema sa kvalitetom mrežnog napajanja. Princip rada je takav da nema akumulativnih elemenata pa je ceo sistem manji i jeftiniji od klasičnog UPS sistema.

Uređaj praktično ne zahteva održavanje. Dok je mrežni napon u dozvoljenim granicama, sistem je stand-by modu. Kada se pojavi podnapon FINEL DC BUS kontroler će podići mrežni napon na potreban nivo koji zahteva FR.

Klikni ovde za preuzimanje kataloga DC-BUS kontroler-a