Nalazite se na stranici :: Baterijsko napajanje za zvučnu karticu u muzičkim studijima

Baterijsko napajanje za zvučnu karticu u muzičkim studijima

Za kvalitetan i čist snimak, kao i za kasniju obradu snimka koriste se moćne eksterne muzičke kartice. Te kartice imaju i sveoje napajanje , koje često nije dovoljno dobro. Finel Vam nudi baterijsko napajanje za zvučnu karticu. Prednosti ovakvog napanja:

  • Konstantan jednosmeran napon na izlazu
  • Neosetljivo na kolebanja gradske mreže
  • Na kartici je nemoguće "čuti" frkvenciju napajanja 
  • Mogućnost rada bez struje