Nalazite se na stranici :: Ozvučenje u sali za predavanja

Ozvučenje u sali za predavanja

Sistem za ozvučenje ovakvih i sličnih sala koje se koriste za audio-video prezentacije mora da sadrži:

-sistem zvučnika(raspored i broj su od ključnog značaja)
-višekanalno pojačalo(zone se mogu selektivno rsporediti )
-mikseta
-mikrofoni
-uređaj za sprečavanje mikrofonije
-ostali izvori zvuka
-kablovi